Vrijwilligers

De Rimboband is een 100% vrijwilligersorganisatie.
Dit geldt voor iedereen: de muzikale begeleiders, de technische dienst, de facilitaire dienst, de dirigent en het bestuur.
De vrijwilligers helpen met veel geduld, inzet en natuurlijk het nodige plezier mee om de Rimboband tot een succes te maken.
Vrijwillig betekent ook niet vrijblijvend.

We weten allen dat binnen de huidige maatschappelijke eisen het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden. Dat vraagt welllicht in de toekomst ook om een ander beleid

Aan de ruim 30 vrijwilligers wordt jaarlijks een onkostenvergoeding (benzinegeld) toegekend op basis van de reisafstand woonplaats – repetitieruimte.