Jeugdorkest Rimboband

 Met medewerking van onze Raad van Commissarissen hebben we sinds oktober 2022 samen o.l.v.  Carola Heesmans Reijnders als dirigente, kunnen starten met een jeugdopleiding Rimboband op de donderdagavonden van 18.30 tot 19.30 uur. 

 Het leverde niet alleen een enthousiaste kartrekker, het leverde nog meer  enthousiaste kinderen. En bij deze kinderen hoorden enthousiaste ouders. Toen Carola dan ook i.v.m. haar werk elders, het stokje over ging dragen, stonden deze ouders klaar.

Zij wilden gaan voor continuering van dit project jeugdopleiding.
Zij benoemden het plezier van hun kinderen, het gemis aan mogelijkheden om in de vrije tijd muziek te kunnen maken.
Zij kozen ervoor om de schouders eronder te zetten samen met de Rimboband, om op dit muzikaal gebied te gaan bouwen.

Dit betekende dan ook de doorstart van deze jeugdopleiding m.i.v. september 2023.

Op de donderdagavonden hebben we de verbinding gelegd met het grote orkest. Dat betekende concreet voor deze jonge leden, dat de repetitietijd gesplitst werd eerst 30 minuten met elkaar verder, onder leiding van ouders en de twee muzikaal leiders van de RB. Het tweede half uur zijn we met de jeugd geïntegreerd bij het grote orkest. De jeugdleden bieden we het leren spelen en samen leren spelen op het keyboard, klankstaven/ xylofoon, ritme-instrumenten en gitaar. 

In november 2023 hebben we weer onze volgende evaluatie met deze groep ouders, we blijven streven naar uitbreiding van dit muzikale aanbod voor de jeugd en dat kan alleen in samenwerking met ouders.

Wat we steeds nu zien, ervaren en voelen:

  • We zien deze kinderen genieten en moe worden want het vraagt nogal wat.
  • We zien hun enthousiasme en doorzettingsvermogen.
  • We zien kinderen die trots zijn op hun presteren.
  • We zien blije en trotse ouders.

Wij als Rimboband, we denken graag in mogelijkheden, we zijn blij met deze kansen voor deze groep kinderen, jeugd en jongeren.

We hopen op deze wijze, meer jongeren weer enthousiast te krijgen voor het maken van muziek. Voor henzelf privé  als ze daarvoor kiezen,  maar ook  voor het  samen muziek  maken bij  onze“ big band” .

Samen  muziek maken, levert niet alleen het plezier in muziek maken. Het levert een bijdrage aan zelfstandigheid, zelfvertrouwen, zeflredzaamheid. Het maakt  meer persoonlijke ontwikkeling mogelijk.

  “Ik mag ik en jij mag jij zijn”