De Rimboband

De Rimboband is een muziekgezelschap voor mensen met een verstandelijke beperking.
De leden wonen in de regio Helmond, in de gemeenten: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Geldrop-Mierlo, Laarbeek en Someren.

De band bestaat uit zo’n zestig leden, variërend in de leeftijd van 18 tot ruim 60 jaar.

De Rimboband bezorgt in eerste instantie mensen met een verstandelijke beperking een fijne vrijetijdsbesteding. Het plezier staat voorop om samen met anderen, vanuit de eigen mogelijkheden, te komen tot een goede muzikale prestatie. Middels een methodische aanpak wordt zowel het individuele muzikale niveau als ook het groepsniveau op een hoger muzikaal peil gebracht. Het samen musiceren bevordert niet alleen het gevoel van eigenwaarde van de leden, maar zorgt ook voor leden en hun begeleiders voor een blijvende uitdaging.

Deelname aan de Rimboband bevordert de participatie van de leden in de maatschappij, de sociaal emotionele ontwikkeling en het vasthouden van aangeleerde schoolse vaardigheden.

Daarnaast streeft de Rimboband als Stichting ook een maatschappelijk doel na zoals o.a. verlenen van maatschappelijke stages en allerlei maatschappelijke groeperingen bewustmaken van de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking.