Muziekrepertoire

We blijven kiezen voor de zone van de naaste ontwikkeling en dat betekent dat we ook op klassiek vlak blijven zoeken
naar passende stukken om te gaan spelen. Klassieke muziek is rustgevend, heeft een duidelijke maat en heeft veel aangename herhalingen, ieder instrument heeft een duidelijke rol. De melodie, de eerste en tweede stem, worden vaak gekozen op karakter. De duidelijke frasering en het terugkerende thema dragen bij aan herkenning.

We merken, tijdens het oefenen, dat we weer even stil worden. We ervaren het aangename en het rustgevende.
Het is, voor ons, steeds opnieuw een uitdaging om voor een dergelijk nieuw stuk te willen en kunnen gaan.
Het instuderen gebeurt op individueel niveau.

Ook werken we aan de uitbreiding met lichtere muziekstukken.

Het muziekschrift wordt voor onze leden aangepast, er wordt gewerkt met kleuren.
Leden kunnen hierdoor ook gebruik maken van” matchen”. Op de instrumenten: basgitaar, klankstaven, xylofoon,
keyboards en accordeons, worden de kleuren toegevoegd.

Instrumenten: binnen de Rimboband wordt bewust gekozen voor de volgende instrumenten.

Keyboards:
Meerder klankleuren zijn in te stellen. Volumes zijn goed in te regelen.
De aanslag is steeds gelijk, (dit in tegenstelling tot bij voorbeeld een elektrische piano).
Keuzes zorgen altijd ook voor specifiek gemis. Dat kan jammer zijn tegelijkertijd kunnen we op deze wijze
meer leden het plezier geven van samen musiceren passend binnen de eigen mogelijkheden.

Basgitaren:
Een doorgaans viersnarig instrument dat in vele vormen van moderne niet klassieke muziek wordt gebruikt.
De stemming is standaard E-A D-G-, de snaren zijn afgestemd op de 4 laagste snaren van de akoestische gitaar en
dan nog een octaaf lager. Het is een uniek instrument met een eigen geluid en uiterlijk.
Voor onze leden ook een bespeelbaar instrument, mede door het beperkte aantal snaren.
Het zorgt juist voor “meer body” binnen onze muziek. Het specifiek geluid wat hoort bij de basgitaar is voor ons
waardevol en mooi.

Gitaar:
Binnen de Rimboband hebben we een gitaarspeler die verschillende snaarinstrumenten beheerst, ook het spel op de harp en de lier zijn van zijn hand. Het vereist een specifieke deskundigheid van de begeleiding om dit aan te leren aan nieuwe leden.

Ook ligt er een moeilijkheid om de kleuren toe te voegen aan deze snaarinstrumenten. Gekleurde snaren zijn niet in de handel. Bij de start van de Rimboband zijn leerlingen van een mbo-opleiding bezig geweest met het ontwikkelen van toetsen welke geklemd konden worden op een gitaar zodat de volledige akkoorden gemakkelijk “te pakken” waren. Voor de geïnteresseerde van deze website, een vraag: wellicht heeft u ideeën en kunt u hierin iets betekenen. We horen het heel graag van u.

Klokkenspelen, sopraan, alt of bas: Klankstaven/ metallofoon, xylofoon:
Als vanouds en nog steeds populair worden klankstaven veel gebruikt binnen m.n. basisscholen. Het instrumentarium is bij velen bekend. Het zijn melodische instrumenten het maakt mogelijk om melodieën te spelen of akkoorden. Binnen de Rimboband geeft deze instrumenten extra mogelijkheden voor alle speel- niveaus. Sinds kort hebben we een xylofoon toegevoegd aan deze groep instrumenten. Met name het specifieke geluid van het hout, maakt dit instrument extra geschikt ook voor solopartijen.

Citers:
Op de citers zijn als het ware “toetsen” geplaats. Deze toetsen zorgen voor het spelen van een heel akkoord. Op deze wijzen kunnen deze instrumenten bespeeld worden door onze leden.

Percussie:
Met kleine percussie materiaal vraagt altijd wel om aanvulling, we proberen ook de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied mee te nemen. Een vindplaats voor ons zijn ook altijd de optredens samen met andere muziekgezelschappen.

Slagwerk:
Het grotere slagwerk is een bekende bij de Rimboband. Voor ons niet het gemakkelijkst te bespelen instrument. Het spelen en ook het vasthouden van het juiste tempo blijft een grote uitdaging

Geen blaasinstrumenten:
Bij het ontstaan van de Rimboband werd gewerkt met blaasinstrumenten, de melodica. Dit blaasinstrument vraagt echter erg veel van de spelers. We zijn daarom gestopt met dit instrument en overgestapt op de bekende keyboards. Ook andere blaasinstrumenten vragen zoveel meer bij het aanleren en correct gebruiken van de eigen mogelijkheden o.a. de ademhaling, dat we hiervoor niet hebben gekozen.