Raad van Commissarissen (RVC) 

Op 10 maart 2016 installeerde de Rimboband zijn 13 commissarissen. 
Een adviesraad voor het bestuur. 

De commissarissen zijn: 

Jan van Bokhoven (Voorzitter) 
Peter van den Akker 
John Baltussen 
Gert Bouten 
Marieke Burgers- Thomassen 
Toon Dingen 
Ben Goossens 
Lizan Janssen van de Westerlo 
Victor Kaiser 
Maria de Kimpe 
Sander van der Lande 
Jan van Rijsingen 
Thea van Sambeeck-Marien 
Jan van der Velden (RVC)