VOER HIER UW SLOGAN IN

SLIDE 1
SLIDE 2
SLIDE 3
SLIDE 4
SLIDE 5
Jeugdorkest  Rimboband  2015- 2016    2016- 2017

Met het stoppen van het muziekonderwijs, alweer  zo’n 4 jaar  geleden op de School voor Speciaal Onderwijs in onze regio,  stokte  ook de instroom van jonge  muzikanten voor de Rimboband.
Dat maakte dat we zelf aan de slag zijn gegaan  met een jeugdopleiding.  Binnen de school konden we bekendheid geven aaan deze opleiding.
Workshop:
Met een workshop voor jongeren en hun ouders, konden we muziek weer onder de aandacht brengen.  Na een inleiding  gingen de nieuwe kandidaten eerst  zelfstandig en daarna  samen aan de slag met melodische instrumenten. Het leverde  aan het einde van de workshop een melodisch samenspelen op. Dat maakte kandidaat-leden en ouders enthousiast om  zich aan te gaan melden bij deze jeugdopleiding.  
Deze jeugdopleiding bestond uit aanbod van  20 weken waarin de nieuwe leden kennis maakten met muziektheorie en met het leren bespelen  van diverse instrumenten.  In  periodes van  5 weken maakten ze kennis met  4 instrumenten;  accordeon, klankstaven, bas- gitaar en  keyboard.

Verschillende vrijwilligers gingen zich bijscholen, zo leerde Henriet  spelen op de basgitaar, en was Miriam bereid om extra met de accordeonspelers aan het werk te gaan.
Met 6 vrijwilligers gingen we aan de slag  op de donderdagavonden van 18.30 tot 19.30 uur, voorafgaand aan de repetitieavonden. Door juist met verschillende begeleiders te starten konden we  voorkomen dat de jonge  aspirant- leden   afhankelijk zouden worden van een person.  De jonge aspirant leden maakten  op deze manier kennis met de verschillende begeleiders.
Na 18 weken hadden we het eerste tussentijds overleg met de aspirant-leden en hun ouders. Allen hadden zelf hun keuze  bepaald voor het instrument van voorkeur. Ze kozen  er voor om door te gaan met  de opleiding, die nu het hele schooljaar zou gaan duren. Op het einde van dit  eerste  jaar met nog een gezamenlijk overleg was het voor iedereen helder.  4 prachtige enthousiaste leden melden  zich aan als lid van onze Rimboband.
 Langzaam stroomden deze  jonge leden in, binnen het grote orkest.
Inmiddels hebben zij tijdens dit tweede jaar  al met diverse  optredens mee kunnen doen.
•    Ouders, en  wij, zijn zo trots op hen.  
•    We zien hen  genieten, en moe worden, tijdens  de wekelijkse avonden.  
•    We zien hun enthousiasme.
•    We zien hen vol spanning op het podium staan.

En  spannend is het ook.      (stel je eens voor; ga er zelf maar eens staan op een podium met al het publiek en al jouw fans  helemaal enthousiast vooraan om speciaal naar jou te komen luisteren.)
 
In September  2016 zijn we voor het tweede jaar weer gestart met deze opleiding, volgens hetzelfde concept, met  een nieuwe groep jonge aspirant- leden.  Ook dit keer maken zij kennis met  muziektheorie en met diverse instrumenten, basgitaar keyboard, klankstaven, accordeon en  harp.

We hopen op deze wijze, jongeren  weer enthousiast te krijgen voor het maken van muziek. Voor henzelf privé  als ze daarvoor kiezen,  maar ook  voor het  samen muziek  maken bij onze “ big band”

Wij vinden vrije tijdsbesteding nog steeds erg belangrijk. Samen  muziek maken, levert dan ook niet alleen het plezier in muziek maken op, het levert bij de Rimboband ook een bijdrage aan de zelfstandigheid , het maakt een verdere  persoonlijke ontwikkeling mogelijk. Het levert een bijdrage aan het vergroten van zelfvertrouwen.  
En ze mogen:
 “Ik mag ik en jij mag jij zijn”.
 José van Bommel,
 muzikaal leider Rimboband.