VOER HIER UW SLOGAN IN

SLIDE 1
SLIDE 2
SLIDE 3
SLIDE 4
SLIDE 5

Jaarlijks stelt de penningmeester voor  1 maart de jaarrekening van het voorafgaande jaar op.

Deze jaarrekening  wordt vóór de geplande jaarvergadering gecontroleerd door een kascommissie. De 2 leden van deze kascommissie worden door de ’leden’ *), of hun wettelijke vertegenwoordigers, benoemd.

De kascommissie stelt vóór de jaarvergadering een verklaring op.  In deze verklaring komen de bevindingen, die zijn geconstateerd, (summier) in beeld.

Indien een positief beeld is ontstaan wordt aan de jaarvergadering  voorgesteld om de penningmeester decharge te verlenen.



*) Bij een stichting kan er geen sprake zijn van leden, daarom wordt het woord ‘leden’ gebruikt.

 

Financiele verantwoording 2017 hier in te zien.

 

Financiele verantwoording 2016 hier in te zien.

 

Financiele verantwoording 2015 hier in te zien.

 

Financiele verantwoording 2014 hier in te zien.